Skatt, Ekonomi och Juridik

Här i min blogg tar jag upp lite mer udda frågor angående skatt, ekonomi och juridik, såsom varför det ligger så nära till hands att bli osams i en bostadsrättsförening eller i en samfällighetsförening. Jag är också väldigt intresserad av fenomenet pengar, vad pengar innebär. Och så undrar jag hur cheferna i ideella föreningar kan tituleras vd. Jag känner också ett folkbildningsbehov angående begreppet ansvarsfrihet.

 

Inlägg om Skatt, Ekonomi och Juridik