Skatt, Ekonomi och Juridik

Här i min blogg tar jag upp lite mer udda frågor angående skatt, ekonomi och juridik, såsom varför det ligger så nära till hands att bli osams i en bostadsrättsförening eller i en samfällighetsförening. Jag är också väldigt intresserad av fenomenet pengar, vad pengar innebär. Och så undrar jag hur cheferna i ideella föreningar kan tituleras vd. Jag känner också ett folkbildningsbehov angående begreppet ansvarsfrihet.

 

Inlägg om Skatt, Ekonomi och Juridik

Upphovsmannakonto

Upphovsmannakontot är ett verktyg som gör att en konstnär med ojämna upphovsmannainkomster kan minska den totala inkomstskatten. Bestämmelserna är komplicerade och för de flesta är faktiskt periodiseringsfonden ett bättre verktyg.

läs mer
Prissättning

Prissättning

Björn Lundén presenterar sina tankar om prissättning, riktade till småföretagare. Olika sätt att sätta pris, vilket är bäst? Priselasticitet, snikversioner, mentala aspekter, komplementprissättning. Visa alltid priset i marknadsföringen. Myter om prissättning.

läs mer

Pension

Björn Lundén ger i det här inlägget goda råd angående den allmänna pensionen (den som du får från Pensionsmyndigheten). Vad menas med att “gå i pension”? Ska jag ta ut pensionen tidigt? Premiepensionen. Sjukpenning som pensionär.

läs mer

Om pengars värde

I Medellín i Colombia köper brorsan och jag venezuelanska bolivares-sedlar av en flykting till överpris, mest för att Simon Bolivar är så snygg. Jag har den fantastiska författaren Gabriel García Márques, med smeknamnet Gabo, både på och i min plånbok. Slutligen en betraktelse om hittelön med en annan fantastisk författare, Astrid Lindgren.

läs mer

Beneficium i konkurs

Beneficium är de nödvändiga tillgångar som konkursgäldenären får behålla i en konkurs för sin egen och familjens del. Främst är det personliga tillgångar, som exempelvis hobbysaker. Beneficium gäller bara i personlig konkurs och när en enskild näringsidkare försätts i konkurs, inte i aktiebolag och andra juridiska personer.

läs mer

Obefogad konkursansökan

Vid ansökan om konkurs måste borgenären bevisa att gäldenären är på obestånd. Annars blir det en obefogad konkursansökan som kan medföra skadestånd, dels för kostnader i samband med domstolsförhandlingarna, dels för så kallat nedsvärtat rykte.

läs mer

Negativa servitut

De flesta servitut är positiva. De ger den härskande fastigheten rätt att göra vissa saker på den tjänande fastigheten, till exempel att ta vatten ur en brunn. Men det finns också negativa servitut, vilket är mindre känt. Negativa servitut reglerar vad den tjänande fastigheten INTE får göra. Det handlar min film om

läs mer