Finansiering av laddstolpar i samfällighetsförening

av | 31 oktober, 2023 | Skatt, Ekonomi och Juridik | 0 Kommentarer

Fråga

Vår samfällighet undersöker möjligheterna att sätta laddboxar i samfällighetens alla garage. Varje medlem har tillgång till ett specifikt garage. Vi ska lämna in en ansökan om ändring av anläggningsbeslutet.

Vi har mycket pengar i underhållsfonden. Mer än det belopp som ligger i underhållsplanen de närmsta 8 åren. Kan vi ta en del av underhållsfonden och finansiera en del av investeringen? Eller är dessa medel låsta till underhåll? Jag förstår att det ju är nyinvestering i anskaffandet av laddboxarna, men uppgraderingen av elnätet. Skulle man kunna ta medel från underhållsfonden till det, efter beslut på stämma?

Cecilia

Svar

Styrelsen kan lämna in en ansökan om ändring av anläggningsbeslutet även utan ett beslut från föreningsstämman. Lantmäteriet kommer nämligen att bedöma ansökan med hänsyn till vad som är bäst för samfälligheten oavsett hur starkt stödet är hos de nuvarande fastighetsägarna.

Underhållsfonden är en bokföringsmässig avsättning, som inte nödvändigtvis måste motsvaras av att det finns öronmärkta pengar på något konto. Lagtexten talar om avsätta medel till en fond, men med ordet medel menas inte pengar, utan det kan översättas till belopp.

Bokföringen i en samfällighetsförening som inte är bokföringsskyldig enligt Bokföringslagen (och så är det för de allra flesta föreningar) är av typen pengar in – pengar ut. Så alla pengar finns i samma påse. Jag anser att styrelsen kan använda även de pengar som är etiketterade underhållsfonden för uppgraderingen av elnätet, och även för laddboxarna om ekonomin på sikt så tillåter. Det är förstås bra om beslutet förankras på en föreningsstämma.

Björn Lundén

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på mina blogginlägg

Om du prenumerar här nedan, så kommer du att få ett e-post meddelande när jag publicerar nya inlägg. Du kan när som helst välja att avregistrera dig.

Suscríbete a mis publicaciones de blog

Si susribes acá, vas a recibir un correo electrónico cuando publico cosas nuevas.