Motioner i ideella föreningar

av | 12 mars, 2024 | Övrigt, Skatt, Ekonomi och Juridik | 6 Kommentarer

Förslag till ärende

En motion är ett förslag till ett ärende  som en eller flera medlemmar vill att den kommande föreningsstämman ska behandla, det vill säga ta beslut om. Motionen ska vara skriftlig och ärendet ska  finnas med i kallelsen till föreningsstämman så att medlemmarna är informerade och förberedda.

Ibland använder man ordet fråga i stället för ärende, men en fråga är något annat. Man skulle också kunna säga beslutspunkt, men ärende är det korrekta.

Föreningsstämma

Mötet där medlemmarna är med och beslutar kallas föreningsstämma. Man hör även ordet årsmöte, men det är inte bra, eftersom det leder tanken till att det bara hålls en gång om året. Den årliga och viktigaste föreningsstämman kallas ordinarie föreningsstämma. Den hålls en tid efter räkenskapsårets slut. Eftersom räkenskapsåret ofta är lika med kalenderåret, hålls den ordinarie föreningsstämman oftast någon gång under våren. Ett annat begrepp som förekommer är föreningsmöte, men det bör undvikas, eftersom det inte har någon juridisk innebörd. Förutom ordinarie föreningsstämma kan man hålla extra föreningsstämma, i princip hur ofta som helst. Vissa ärenden, exempelvis om ansvarsfrihet, kan bara tas av ordinarie föreningsstämma.

Innehållet i kallelsen är viktigt

På föreningsstämman får man bara ta beslut i ärendet som har funnits med i kallelsen. För att det ska hinnas med att få med ärendet enligt motionen, måste motionen skickas till styrelsen i god tid innan den ordinarie föreningsstämman. För säkerhets skull bör du skicka motionen i anslutning till årsskiftet innan den ordinarie föreningsstämman. Det är bra om det i stadgarna står när motioner senast ska vara inlämnade. Då går man efter det.

Extra föreningsstämma

En extra föreningsstämma vet man ju oftast inte om att den ska hållas förrän man får kallelsen och då är det för sent att skicka in en motion. Därför förekommer knappast motioner vid extra föreningsstämmor.

Skriftlig och undertecknad

Motionen ska vara skriftlig samt undertecknad av den eller de som kommer med förslaget. Den ska vara konkret, så att stämman kan rösta ja eller nej till förslaget. Ofta står det in stadgarna att styrelsen ska ge sin syn på motionen, dvs tillstyrka eller avstyrka, men det är inte helt nödvändigt, huvudsaken är att ärendet som motionärerna vill behandla kommer med i kallelsen samt sedan finns med i dagordningen (ärendelistan) för föreningsstämman.

Ett juridiskt eller ekonomiskt ärende

En motion ska behandla något som rör ekonomi eller juridik på något sätt och som går att rösta ja eller nej till. För allmänna klagomål är motioner inte rätt forum. Det är bäst om motionen innehåller förslag till beslut i ett enda ärende. Har man flera förslag är det bättre att göra flera separata motioner.

Om styrelsen vägrar

Det förekommer att styrelsen vägrar att ta upp motionen till behandling. Då bör du meddela detta till revisorerna, som ska ta hänsyn till detta i sin rekommendation om ansvarsfrihet i revisionsberättelsen.

Det förekommer också motsatsen, dvs att rättshaverister som är medlemmar i en förening bombarderar styrelsen med motioner på ren jävulskap. För att hantera saken korrekt bör styrelsen ändå ta upp dessa ärenden i kallelsen, även om det bär emot.

Omröstning

När ärendet enligt motionen kommer upp till omröstning på föreningsstämman är alla fria att rösta som de vill. Det innebär till och med att den som har motionerat om att stämman ska besluta på ett visst sätt, sedan på stämman kan rösta för motsatsen. Om styrelsen har tillstyrkt motionen kan en eller flera styrelseledamöter ändra sig och rösta mot ett sådant beslut. Och tvärtom. På stämman gäller full frihet utan hänsyn till tidigare ställningstaganden

God föreningssed

Det finns ingen lag om ideella föreningar, så jag, liksom många jurister, utgår från en så kallad god föreningssed, där man främst sneglar på lagen om ekonomiska föreningar.

Om du har frågor om motioner kan du ställa dem i kommentarsfältet nedan..

6 Kommentarer

 1. Hans

  Om en motion inte är underskriven och bara skickats via Mail, anses den då ogiltig.

  Svara
  • Björn Lundén

   Hej Hans! Det beror på vad som står i stadgarna. Din fråga är så intressant att jag har gjort ett speciellt inlägg i min blogg om detta, som heter “Mejl eller brev i ideella föreningar”. Mvh Björn

   Svara
 2. Sara

  Hej
  Läser din text om motioner i extra årsmöte/ extra föreningsstämma. Om man har lämnat in en motion 30 dagar innan det extra föreningsstämman och styrelsen har mottagit den skrivit ut den satt upp den samt lagt ut den på sociala medier. Samt skrivit med den på dagordningen som en punkt motion.

  Då borde man kunna rösta om den?
  För vad jag förstår på din text så kan man behandla/rösta om motioner även på extra föreningsstämma och inte bara ordinarie?

  Svara
  • Björn Lundén

   Hej Sara!
   Ja, styrelsen har gjort allt enligt regelboken. Bäst är dock att inte bara ha “motion” som punkt, utan själva ärendet som motionen vill att den extra föreningsstämman ska behandla. Ditt förslag kan stämman rösta om.

   Svara
 3. Sverker Thorslund

  I t ex bostadsrättsföreningar och samfälligheter är min erfarenhet att kunskapen motioner behöver höjas både bland förtroendevalda och andra. Bra att Du skriver, alltså, och förvånande att Dina prenumeranter inte kommenterar…

  Glad Påsk!

  Svara
  • Björn Lundén

   Hej Sverker! Det här med att mina följare inte kommenterar kan, om man är välvillig, tolkas som att jag skriver så självklart att det inte behöver kommenteras. Mvh Björn

   Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på mina blogginlägg

Om du prenumerar här nedan, så kommer du att få ett e-post meddelande när jag publicerar nya inlägg. Du kan när som helst välja att avregistrera dig.

Suscríbete a mis publicaciones de blog

Si susribes acá, vas a recibir un correo electrónico cuando publico cosas nuevas.