Ansvarsfrihet i ideella föreningar

av | 10 juli, 2021 | Skatt, Ekonomi och Juridik | 25 Kommentarer

Stadgarna viktiga

Eftersom det inte finns någon lagstiftning om ideella föreningar måste föreningen ta in en bestämmelse om ansvarsfriheten i sina stadgar.

Så här föreslår jag att paragrafen formuleras:

I föreningen gäller bestämmelserna i 21 kapitlet i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar, där bland annat begreppet ansvarsfrihet definieras.

Frågor som jag har fått

 • Kan styrelseledamöter som vägrats ansvarsfrihet bli omvalda på föreningsstämman?

  Ja, det finns ingen koppling där, så det är möjligt. Men i många fall blir de inte omvalda eftersom de inte har skött sig.

 • Finns det någon registrering av ledamöter som inte fått ansvarsfrihet?

  Nej, något sådant register finns inte.

 • Hur vanligt är det att styrelsen inte får ansvarsfrihet?

  Det finns ingen statistik, men jag kan gissa att det handlar om något enstaka fall per tusen ordinarie föreningsstämmor.

 • Vad har revisorn för roll när det gäller styrelsens ansvarsfrihet?

  Revisorn ska i sin revisionsberättelse rekommendera stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte.

 • Är styrelseledamöterna jäviga vid beslutet om ansvarsfrihet?

  Nej, på grund av det speciella beslutsförfarandet kan ingen vara jävig. Men man brukar låta styrelseledamöterna lämna lokalen om det blir en diskussion om ansvarsfriheten.

 

Björn Lundén berättar om ansvarsfrihet i ideella föreningar. Jag har just tappat en framtand i underkäken, men vill inte vänta med att framträda tills det är fixat.

Boken Ideella föreningar

Min bok om ideella föreningar kom i sin tionde upplaga i april 2019. Den kan du beställa här.

25 Kommentarer

 1. Jocke Jansson

  Kan en styrelse få ansvarsfrihet om man trots inbjudan enligt stadgarna inte får några externa medlemmar utanför styrelsen att komma till årsmötet.

  Om svaret är nej, hur gör man om så blir fallet?

  Svara
  • Björn Lundén

   Ja, styrelsen är inte jävig när det gäller beslut om ansvarsfrihet, och inte heller när det gäller val av styrelse eller revisor. Så om, som du skriver, kallelsen har gått ut stadgeenligt och det ändå endast är styreleledamöter som infinner sig på föreningsstämman (årsmötet), så kan beslut om ansvarsfrihet fattas. Man skulle till och med kunna tänka sig att endast styrelsens ordförande dyker upp på stämman. Då kan han eller hon fatta alla beslut. Om det inte vore så här skulle man hamna i ett limbo om ingen förutom styrelsen  kommer på stämman. Mvh Björn

   Svara
 2. Elisabeth Rolf

  Hej! tt
  I min brf är räkenskapsåret lika med kalenderår. Stämman väljer nya styrelsemedlemmar i maj. I verksamhetsberättelsen presenteras endast den senaste sammansättningen. Hur ska jag och ytterligare en ny styrelsemedlem kunna göras ansvariga för händelser efter årskiftet och före stämman?

  Svara
  • Björn Lundén

   Hej Elisabeth! Ansvarsfriheten gäller för räkenskapsåret, inte för mandatperioden. Frågan om ansvarsfrihet för ledamöter som har tillträtt under 2024 behandlas på stämman under våren 2025. För att få ansvarsfrihet för ett helt räkenskapsår där man varit ledamot krävs beslut på två stämmor. Mvh! Björn

   Svara
 3. Revisorn

  Jag försöker mig på att kommentera det här gamla inlägget…
  Vad gäller om ekonomiskt ansvar hos styrelsemedlemmar i en ideell förening om stadgarna inte säger något? Är styrelsen då alltid fri eller aldrig fri?

  Svara
  • Björn Lundén

   Hej Johan! Trots att det saknas en associationsrättslig lag för ideella föreningar är praxis att det gäller samma sak som i ekonomiska föreningar. En styrelseledamot i en ideell förening har inget personligt ansvar för ekonomin i den ideella föreningen. Undantag är förstås om man gör något brottsligt, såsom förskingring. Detta gäller oavsett vad som står i stadgarna. Man kan knappast stadga att styrelseledamöterna SKA ha ett personligt ansvar … då blir det ingen ideell förening. Så det är lugnt. Mvh Björn

   Svara
   • Revisorn

    OK, men för att vara riktigt konkret: säg att en styrelse anställer någon och föreningen sedan tycker att det var dumt, men inte alls olagligt. Jag har hört olika bud om ifall styrelsemedlemmar kan bli betalningsskyldiga för lön eller inte.

    Svara
    • Björn Lundén

     Hej Johan! Det är ju styrelsen som ska sköta den löpande förvaltningen i den ideella föreningen, och däri ingår att anställa folk. Du skriver att “föreningen” anser att det var “dumt”, jag antar att du menar att föreningsstämman (i vissa föreningar kallas det årsmötet) som tycker så, och med “dumt” tolkar jag det som att det inte var brottsligt. I ett sådant läge är det solklart att styrelseledamöterna INTE har personligt ansvar för den förlust som föreningen eventuellt har åsamkats. Mvh Björn

     Svara
 4. Johan Stålberg

  En ledamot i vår förening har hoppat av. På det extrainsatta årsmötet, där ny ledamot kommer väljas, har styrelsen valt att ta upp frågan om ansvarsfrihet för den avgående ledamoten. Det är praxis i vår förening men hur klokt är det egentligen?

  Tilläggas ska att det är styrelsen som yrkar på ansvarsfriheten för ledamoten, inte revisorn. Lekmannarevisorn inte har några invändningar mot att det sker på det här viset trots att personen inte hunnit granskat något p.g.a. att det är praxis.

  Svara
  • Björn Lundén

   Hej! Det är inte styrelsen som väcker frågan om ansvarsfrihet, utan om det förekommer i föreningens stadgar, ska det vara en obligatorisk punkt på den ordinarie föreningsstämman (årsmötet). Ett extra årsmöte kan inte besluta om ansvarsfrihet. Och frågan är vad ni vill uppnå med ansvarsfriheten på det här sättet. Det blir rätt verkningslöst. Mvh Björn

   Svara
   • Johan Stålberg

    Hej! Tack för ett så snabbt svar! Tanken tror jag varit att ledamoten vid dennes avgång ska ha få sitt uppdrag “slutfört” genom att tilldela ansvarsfrihet. I stadgarna står förresten inget mer än att att ordinarie årsmöte ska besluta om ansvarsfrihet till styrelsen för föregående verksamhetsår. Stadgarna tar dock också upp att ordinarie årsmöte ska välja mötesordförande men ändå kan extrainsatt årsmöte välja mötesordförande. Är det för att man (oftast) inte kan återta tilldelad eller nekad ansvarsfrihet?

    Jag håller dock med dig helt. Att tilldela ansvarsfrihet nu känns ogenomtänkt. Tyvärr går årsmötet säkert på styrelsens linje.

    Svara
    • Björn Lundén

     Hej Johan! I och med att det är åt det hållet, att bevilja ansvarsfrihet och inte att vägra ansvarsfrihet, tycker jag att det är enklare att göra så än att ge sig in i en diskussion om regler, ingen skada blir ju skedd. Och självklart måste man välja en mötesordförande även utan uttryckligt stöd i stadgarna, på samma sätt som att man inte ska gå över till handgripligheter om det uppstår osämja under årsmötet. Fastän det inte står något om detta i stadgarna. Mvh Björn

     Svara
     • Johan Stålberg

      Okej, då förstår jag, tror jag. Det är inte helt fel att bevilja ansvarsfrihet utan kontroll, till förmån för ett smidigare möte. Tack för hjälpen!

 5. Gunnar Jansson

  Hej Den ekonomiska föreningen jag tillhör beviljades ansvarsfrihet trots att den bröt mot våra stadgar, bröt mot lagen om ekonomiska föreningar kap.6 paragraf 38 ett miljöbrott fastställt av mark och miljödomstolen och dessutom ljugit om mig till länsstyrelsen vilket enligt brottsbalken 15 kap.paragraf 7 heter falsk tillvitelse. Detta styrelsens agerande har kostat mig cirka 70000 kr. i förmögenhetsskada.Föreningen avvisar mitt krav och säger att kravet skall ställas till länsstyrelsen eftersom länsstyrelsen felaktigt godkände den fördämning som sedan mark och miljödomstolen fastslog vara ett miljöbrott. Kan man beviljas ansvarsfrihet vid uppenbara lagbrott? Vem anser du skall stå för den förmögenhetsskada som jag drabbats av, är det tomtföreningen länsstyrelsen eller jag som tvingats att agera för att hindra förhöjt grundvatten på min fastighet och därmed risk
  för mögelskador i min torpargrund.Tacksam för svar.

  Svara
  • Björn Lundén

   Hej Gunnar!
   Detta är baksidan av demokratin i ekonomiska föreningar, att en majoritet kan köra över en minoritet. Det har diskuterats att i stället för en vald styrelse ha statliga tjänstemän, men det vore knappast bättre.
   Beslutet om ansvarsfrihet är inget majoritetsbeslut, utan där räcker det med att en viss minoritet inte vill ge styrelsen ansvarsfrihet. Och tydligen lyckades du inte få med dig ens den minoriteten i att vägra ansvarsfrihet, trots de uppenbara misstag som styrelsen gjort sig skyldig till. Man kan fundera över vad det beror på att du misslyckades. Kanske är du illa omtyckt i föreningen, så att ansvarsfriheten blev en knäpp på näsan åt dig personligen, det är inte så ovanligt.
   Ansvarsfriheten innebär, vilket jag har skrivit utförligt om i min blogg, endast att FÖRENINGEN inte kan väcka talan mot styrelsen, men det kan förstås en enskild medlem, exempelvis du, göra. Men då ska du betänka att det är riskabelt. Förlorar du i domstolen måste du betala föreningens rättegångskostnader, som kan bli betydande, betydligt mer än den förmögenhetsskada som tvisten avser. Ett något mindre riskabelt alternativ är att vända dig till Länsstyrelsen.
   Jag kan inte sätta mig in i ärendet så att jag kan bedöma den rättsliga situationen.
   Lycka till!

   Svara
 6. Ulrika Eriksson

  Hej och Tack för snabbt och bra svar.
  Vid nekad ansvarsfrihet och styrelsen väljer att sitta kvar? Vad jag vet så bör de avgår men måste inte. Oftast är det bara “halva” styrelsen som är för omval. Vid nekad ansvarsfrihet ska hela styrelsen då väljas om? Får röstning om ansvarsfrihet vara sluten?

  Svara
  • Björn Lundén

   Hej Ulrika! Det är inte styrelsen som avgör om den ska sitta kvar, det är föreningsstämman som väljer styrelse. Det finns inga bestämmelser om bör eller skall, utan det är föreningsstämman som avgör. Styrelseledamöterna väljs alltid var för sig, paketval finns inte här. Eftersom beslutet om ansvarsfrihet, som du kan läsa om i bloggen, är ett negativt beslut, och för att avgöra om tillräckligt stor minoritet röstar mot ansvarsfrihet går det inte att ha sluten omröstning i den här frågan. Oftast blir det tyst när ordföranden frågar om det här någon som röstar mot ansvarsfrihet, och så är det klart. Mvh Björn

   Mvh!

   Svara
 7. Ulrika Eriksson

  Hej,
  Ansvarsfrihet – gäller det bara det ekonomiska eller är det hela förvaltningen av föreningen (följa stadgar, brister i att agera i föreningens bästa osv.)?
  Om nekad ansvarsfrihet röstats igenom får man överklaga detta och begära extra stämma för att rösta om (de anser att inte röstningen har gått rätt till enligt våra stadgar)?
  Vet att Revisorer måste ange skäl vid nekad ansvarsfrihet men måste medlemmar också ange skäl?

  Svara
  • Björn Lundén

   Hej Ulrika! Ansvarsfriheten gäller inte enbart det ekonomiska, detta är bara en del av förvaltningen. Ansvarsfriheten gäller precis det du räknar upp, dvs hela förvaltningen för den tid revisionen omfattar.
   Nej, föreningsstämmans beslut om beviljad eller nekad ansvarsfrihet kan inte överklagas. Beslut om ansvarsfrihet (i någondera riktningen) kan inte tas på extra föreningsstämma, utan endast på ordinarie föreningsstämma.
   Nej, revisorerna behöver inte ange något skäl när de rekommenderar (obs att revisorerna endast lämnar en rekommendation) ansvarsfrihet eller inte ansvarsfrihet. Inte heller medlemmarna behöver ange något skäl, men vanligtvis framgår skälen ändå av någon annan punkt i protokollet från föreningsstämman.
   Observera slutligen att vägrad ansvarsfrihet inte automatiskt innebär att föreningen väcker skadeståndstalan mot en eller flera styrelseledamöter. Det är heller inget hinder mot att omvälja en styrelse som vägrats ansvarsfrihet.
   Mvh Björn

   Svara
 8. Ralf Marek

  Hej Björn! Jag har under ett långt liv varit styrelseledamot och revisor i en mängd olika ideella föreningar. Men jag har nog aldrig funderat särskilt mycket över just denna fråga även om jag ibland blivit tillfrågad av blivande styrelsefunktionärer vad man tar på sig för ansvar. Men jag har själv aldrig råkat ut för något sådant “ansvarsärende”. Det är ju först när en olycka inträffat som man börjar läsa det finstilta i försäkringsavtalet. Nu vet jag bättre!

  Svara
  • Björn Lundén

   Hej Ralf. Kul att du uppskattade mitt inlägg om ansvarsfriheten. Och du har rätt i att man inte läser det finstilta förrän något inträffar. Och som tur är så uppkommer sällan frågan om personligt ansvar för styrelsen i en ideell förening. I aktiebolag är det betydligt vanligare. Men det är en annan historia.

   Svara
 9. Frank Johan Ahlberg

  En bra lösning och komma till rätta med detta i ideella föreningar. Har aldrig funderat tidigare över hur det här med hur frågan ställs om ansvarsfriheten, om den ställs positivt eller negativt, men erfarenheten säger mig att den så gott som alltid ställs positivt. Håller med dig att den bör ställas negativt, så att dessa röster kommer fram istället. Det blir tydligare beslut.

  Svara
  • Björn Lundén

   Ja Frank Johan, det här med att frågan ska ställas negativt är viktigt.

   Svara
 10. Sverker Thorslund

  Intressant. Ska visa styrelserna i de två ideella föreningar som ligger mitt hjärta nära detta. Tack Björn!

  Svara
  • Björn Lundén

   Hej Sverker! Det gläder mig om inlägget kan vara till nytta. Okunnigheten är massiv när det gäller ansvarsfriheten.

   Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på mina blogginlägg

Om du prenumerar här nedan, så kommer du att få ett e-post meddelande när jag publicerar nya inlägg. Du kan när som helst välja att avregistrera dig.

Suscríbete a mis publicaciones de blog

Si susribes acá, vas a recibir un correo electrónico cuando publico cosas nuevas.