Tidelag kunde ge dödsstraff

av | 2 maj, 2024 | Filosofi | 0 Kommentarer

Här berättar jag om varför jag är intresserad av fenomenet. Däremot har jag ingen böjelse för det, lika lite som jag har böjelse för incest eller BDSM.

 

 

Sexuellt umgänge med djur har i alla tider varit tabubelagt, frånstötande och stigmatiserande. I början var det av religiösa skäl (man våldförde sig på naturen), på senare tid är det främst av djurskyddsskäl. Och alltid har det betraktats som motbjudande.

Kyrkan var väldigt sträng

Kyrkan hade tidigare stor makt över människorna. Hotet om att för evigt brinna i helvetet var under medeltiden mer avskräckande än risken att hamna i fängelse eller till och med att bli avrättad. Genom sin skrivkunnighet kunde munkar och präster effektivt sprida information om vad människorna skulle avhålla sig ifrån. Hit hörde att sexuellt beblanda sig med djur.

Syfilis

Könssjukdomen syfilis kom till Europa med conquistadorerna. Så kallades spanjorerna som erövrade Sydamerika åt den spanska kronan. Högt uppe i Anderna höll urinvånarna lamadjur, och när herdarna, unga män, var borta hemifrån en lång tid, så hade de sex med lamadjuren. Dessa djur bar på syfilisviruset som på detta vis överfördes till herdarna, som i sin tur överförde sjukdomen till sina fruar och fästmör. När horderna av conquistadorer kom och våldtog allt kvinnfolk som kom i deras väg, hoppade syfilisen över till dem, och när de återvände till Europa spred de sjukdomen vidare.

Detta insåg det lärda prästerskapet och därför predikade man att det var syndigt att ha sex med djur över huvud taget. Man tog i ordentligt med de vanliga hoten om den eviga skärselden.

Hårda straff i Sverige

Under 1700-talet och fram till 1864 års strafflag var tidelag eller ”otukt med djur” förenat med dödsstraff i Sverige. Brottets allvar innebar att det inte räckte med vanligt dödsstraff.  Det skulle vara så kallat kvalificerat dödsstraff som innebar att brottslingen begravdes levande. Även det utnyttjade djuret skulle dödas på samma sätt. Senare ändrades straffet till halshuggning och bränning på bål, både för förövaren och djuret. Djuret grävdes därefter ner, eftersom det ansågs ha blivit orent i och med övergreppet. Under hungersnöd förekom det att folk nattetid grävde upp en nedgrävd ko för att äta den.

Ett sätt att begå självmord

Det förekom falska erkännanden om tidelag som ett sätt för suicidala personer att söka döden utan att behöva lägga hand på sig själv. Ett sätt att bli avlivad var då att erkänna ett tidelag som man hade gjort i ungdomen. Det gick så långt att rätten förmanade den erkännande att ta tillbaka erkännandet om det i själva verket var ”en otidig längtan till att dö”. Särskilt när det kunde fastställas att det över huvud taget inte hade varit möjligt för den erkännande att ha haft tillgång till något djur att begå tidelag med.

Efter 1778 omvandlades dödsstraffet till fängelsestraff och därefter till straffarbete. På 1930-talet tyckte medicinalstyrelsen att personer som begår tidelag borde få psykiatrisk vård i stället för att straffas. Enligt en motion till 1933 års riksdag ansågs tidelagsbrott ha begåtts på grund av ofördelaktiga personliga egenskaper som förhindrade kontakt med det motsatta könet.

Det förekommer hällristningar med tidelagsmotiv på flera platser i Sverige.

 

 

 

1944 upphävdes tidelagsförbudet plötsligt helt. 2014, alltså 70 år senare infördes förbud mot att genomföra sexuella handlingar (man använder alltså inte uttrycket ”sexuellt umgänge”) med djur återigen (så kallad nykriminalisering), men nu som en del i djurskyddslagen. Detta gäller då även om djuret inte kan bevisas ha utsatts för lidande (vilket kan vara svårt att strikt bevisa i det enskilda fallet).

Det är alltså mer av ett moraliskt förbud, Såsom även gäller för exempelvis frivillig incest mellan vuxna personer handlar det mer om ett moraliskt förbud, dvs att en stor del av befolkningen känner äckel inför beteendet. Betecknande är att tidelag på engelska heter bestiality, vilket motsvarar det svenska ordet bestialisk som i svenska akademins ordlista betyder något hemskt.

Sex med döda djur faller förstås inte under djurskyddslagen. Inte heller avel omfattas, även om exempelvis en insemination eller en sädesavtappning skulle kunna medföra att kons, tjurens eller hästens sexuella drift väcks.

Enligt djurskyddslagen är straffet för den här typen av brott böter eller fängelse i högst två år. Fängelsestraff har dock aldrig utdömts. Dessutom kan förövaren meddelas djurförbud, dvs förbud att ha hand om djur.

Internationellt

Tidelag är förbjudet i många länder och straffas som djurplågeri och ligger oftast under djurskyddslagen.

Frågan om diskriminering

Det är enligt diskrimineringslagen förbjudet att diskriminera personer på grund av deras sexuella  läggning. Den omfattar HBQTI-personer, men inte sexuella beteenden som exempelvis exhibitionism, och inte heller böjelsen att ha sex med djur, vilket kallas zoofili. Alltså kan de införda bestämmelserna i djurskyddslagen inte anses vara diskriminerande.

Är det vanligt?

Om man tittar på rättsfallen, så är det inte särskilt vanligt med tidelag. Domstolarna behandlar ett fåtal fall. Vissa jurister anser att mörkertalet är stort, eftersom brottet ofta utförs i det fördolda. Gärningsmannen tillkallar sällan veterinär om djuret skadas av aktiviteten.

Inspelningar

I flera rättsfall utgjordes bevisningen av gärningsmannens filminspelningar av övergreppen. Filmerna påträffades i gärningsmannens (det handlar enbart om män) dator eller mobiltelefon.

Källhänvisningar:

Brott, synd och straff, Tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet av Jonas Liliequist.

Förbud mot sexuella handlingar med djur – innebörd och sanktioner av Ewa Chmielewska.

 

 

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på mina blogginlägg

Om du prenumerar här nedan, så kommer du att få ett e-post meddelande när jag publicerar nya inlägg. Du kan när som helst välja att avregistrera dig.

Suscríbete a mis publicaciones de blog

Si susribes acá, vas a recibir un correo electrónico cuando publico cosas nuevas.