Varför är incest mellan vuxna förbjudet?

av | 8 maj, 2022 | Filosofi | 4 Kommentarer

Ett ämne som intresserar mig

Incest är ett laddat begrepp för de flesta människor. När jag berättar att jag är intresserad av incest blir jag ibland beskylld för att ha bisarra intressen. Men jag hävdar att man mycket väl kan vara intresserad av ett ämne utan att på minsta vis vilja utföra motsvarande handlingar. Typ forska om självmord. I samband med en studiecirkel i västerlandets filosofi väcktes mitt intresse för fenomenet incest.

Vuxenincest

Här vill jag redan från början klargöra att jag diskuterar så kallad vuxenincest. Det är frivillig sex mellan vuxna människor, främst mellan syskon, men också mellan föräldrar och vuxna barn.

Ett bra exempel är filosofen Jonathan Haidts studie från 2001, där han låtit deltagarna ta ställning till ett tankeexperiment som involverar syskonen Julie och Mark som under en semester i Frankrike en kväll bestämmer sig för att ha sex med varandra. De är myndiga och vid sina sinnens fulla bruk, så båda samtycker. Julie äter p-piller och dessutom använder Mark kondom, så det finns ingen risk att systern blir gravid; ingen kommer någonsin att få reda på det.  Efteråt kommer de överens om att det var en skön upplevelse men också engångsgrej som de aldrig skulle göra om.

De flesta deltagarna i studien svarade ändå att det var fel av syskonen att ha sex med varandra. Det här är ett exempel på det som filosofen David Hume skrev om att människorna är benägna att förvandla känslomässiga utsagor (första steget: usch vad äckligt!) till förnuftsutsagor (andra steget: detta är fel). Därefter kommer det tredje steget, nämligen efterkonstruktionen om varför det är fel (exempelvis att det kan leda till missbildade barn). Detta vidhöll experimentets deltagare trots att försöksledaren åter påpekade att syskonen använder preventivmedel.

Haidt gissar att den känslomässiga motviljan mot incest är en evolutionärt programmerad avsmak inför tanken på incest. Då det har varit reproduktivt fördelaktigt för våra förfäder att inte skaffa barn med sina syskon så har det också varit en fördel för dem att känna avsmak inför tanken på incest. Dispositionen fyller alltså samma funktion som vår disposition att känna äckel inför tanken att till exempel äta glass ur en pissoar – den förhindrar oss att göra saker som är dåliga för oss. På motsvarande sätt har andra tabun uppkommit, t ex mattabun (att inte äta griskött), hygien och renlighet (att tvätta händerna efter att ha berört något orent), tidelag och kannibalism.

Härmed kan man enligt min mening låta sig nöja, och sedan avstå från att förvandla känslan till moralregler och även avstå från att leta efter motiv för dessa moralregler.

Den finländske filosofen Edvard Westermarck är inne på samma linje.

Incest med barn

Incest med barn är något helt annat än vuxenincest och faller under våldtäkt eller sexuellt umgänge med barn i brottsbalken. Här är det självklart att det finns en förövare och ett offer, oberoende om parterna är släkt med varandra, så detta lämnar jag utanför den här avhandlingen.

Längre fram ska vi titta på varför även vuxenincest mellan syskon är straffbart enligt den svenska brottsbalken. Och att båda parter kan straffas. Men först lite historiens syn på incest.

Filosofen Jonathan Haidt (f 1963) från USA forskar om moralpsykologi och moraliska känslor.

Incest i antiken

Beteckningen incest

Trots att det vimlade av uttryck för andra ovanliga sexuella relationer hade de gamla grekerna inget allmänt uttryck för incest. Mekroites innebar att en son hade sex med sin moder och thugatromixia att en fader hade sex med sin dotter.

Grekisk mytologi

Gudarnas konung i den grekiska mytologin var Zeus, och hans hustru var gudinnan Hera. Men de var inte endast man och hustru; de hade också samma föräldrar, titanerna Cronus och Rhea.

Verket Metamorphoses av Ovidius innehåller bland annat historien om Byblis som förälskade sig i sin tvillingbror Caunus och förtvivlat grät sig till att bli en porlande bäck när han vägrade att ha sex med henne. Det låter som ett tema för en nutida film av någon sydkoreansk filmskapare.

Lagstiftningen

Lagstiftningen i de antika stadsstaterna Aten och Sparta tillät grekerna att gifta sig med sina egna syskon. I Rom var det inte ovanligt att far- eller morbröder gifte sig med syskondöttrar, vilket blev tillåtet efter att kejsar Claudius gifte sig med sin brorsdotter Agrippa.

Att incest inte var förbjudet enligt lag innebar dock inte att det var särskilt vanligt, utan det var ett undantag från traditionen att äktenskap var ett sätt att bygga ekonomiska allianser mellan familjer. Den svenska sexualbrottsutredningen var därför enligt min mening inne på helt fel spår när den ville ha fortsatt straffbarhet för incest mellan vuxna syskon med hänvisning till att samhället annars skulle översvämmas av incestuösa förhållanden. Hur troligt är det?

Moralen

I de flesta antika kulturer var incest moraliskt förkastligt, särskilt mellan förälder och barn. Sokrates fördömde det, inte för att han delade åsikten att en eventuell avkomma ansågs kunna ha en medfödd svaghet (vilket vore anmärkningsvärt eftersom genetiken var okänd), utan främst för att det (av uppenbara skäl) är en stor åldersskillnad. Platon ansåg att det fanns en oskriven gudomlig lag som skyddade en vacker moder, syster eller dotter från att känna lust för sin son, bror eller fader.

Den grekiska ptolemaiosiska kulturen i kolonin Egypten praktiserade syskonincest och till och med drottning Cleopatra gifte sig med sin yngre bror. Detta fick romarna att anse egyptierna som barbarer. Men många högt uppsatta romare blev anklagade för samma sak. Kejsar Caligula var besatt av sin syster Drusilla, som han ska ha förfört redan innan han blev myndig. Och kejsar Neros första fru var hans styvsyster.

Staty av Caunus och Byblis

Drottning Cleopatra

Bibeln

I första mosebok finns den sedelärande berättelsen om Sodom och Gomorra. Så här står det:

Lot drog ut från Soar upp till bergsbygden och bosatte sig där med sina båda döttrar, för han vågade inte bo kvar i Soar. Han bodde med sina båda döttrar i en grotta. Då sade den äldre till den yngre: “Vår far är gammal och det finns ingen man i landet som kan gå in till oss som man brukar göra överallt på jorden. Kom, så ger vi vår far vin att dricka, och sedan ligger vi med honom så att vi får barn genom vår far.” Så gav de sin far vin att dricka den natten, och den äldre gick in och låg med honom. Han märkte inte när hon lade sig och inte heller när hon steg upp.

Följande dag sade den äldre till den yngre: “Jag låg med far i natt. Nu ger vi honom vin att dricka i natt också, och sedan går du in och ligger med honom så att vi får barn genom vår far.” Så gav de sin far vin att dricka också den natten, och den yngre låg med honom. Han märkte inte när hon lade sig och inte heller när hon steg upp. Och båda Lots döttrar blev havande genom sin far. 

Lot och hans döttrar. Målning av Jan Harmensz Muller från år 1600

I modernare tid

Kungen av Hawaii

När den kristna missionären Hiram Bingham II (hans son Hiram Bingham III upptäckte Machu Picchu i Peru, där jag har varit) kom till Hawaii 1820 slogs han av den härskande familjens förkärlek för incest. Även efter att kung Kamehameha III av Hawaii övergått till kristendomen låg han under många år med sin syster, prinsessan Nahi’ena’ena, vilket gladde föräldrarna, men störde missionärerna. Historikern Carando hävdade dock att syskonen gjorde det av kärlek till varandra.

Barbara Daly Baekeland

Barbara Daly Baekeland föddes 1922 och var en framgångsrik amerikansk modell. När hennes filmstjärneambitioner sprack gifte hon sig med Brooks Baekeland, arvtagare till Bakelite-koncernen. Varumärket Bakelit (den första kommersiella plasten) skapades av familjen Baekland.

Barbara och Brooks fick en son, Anthony. 1967, när familjen bodde i Spanien, drogs Anthony in i vilda festkretsar och hans mamma Barbara kom underfund med att han var gay. Hon föresatte sig att ”bota” honom till varje pris. I den avsikten försökte hon få Sylvie, en ung fransk flicka, som Anthony kände, att gifta sig med honom. Projektet misslyckades och i stället rymde Sylvie tillsammans med Barbaras man Brooks. Så kan det gå.

Därefter försåg mamman sin son med prostituerade, men när inte heller detta lyckades, spelade hon ut sitt sista kort. Under en semester 1969 på Mallorca förförde hon sin son när han var hög på knark. Inte nog med det; hon skröt också om sin bravad för vännerna. Historien ledde till att Anthony senare knivhögg sin mamma till döds med en kökskniv. Han tog slutligen livet av sig i fängelset.

Ett brott

Samlag med avkomling

I svensk lag är incest förbjudet. Enligt Brottsbalken 6 kap 7 § 1 st döms den som har samlag med eget barn eller dess avkomling (ens barnbarn) för samlag med avkomling till fängelse i högst två år.

Detta brott har gamla anor och ett berömt rättsfall är Yngsjömordet, där Anna Månsdotter mördade sonens hustru, delvis av svartsjuka, delvis för att förhindra att det skulle komma till allmän kännedom att hon hade en sexuell relation med sin son. Hon dömdes till döden för mordet och avrättades genom halshuggning.

Uttrycket omvänd incest förekommer. Jag gissar att det är när det är barnet som tar initiativet till att ha sex med föräldern. Det är rimligt att domstolen i ett sådant fall skulle mildra straffpåföljden.

Samlag med helsyskon

Enligt Brottsbalken 6 kap 7 § 2 st döms den som har samlag med sitt helsyskon för samlag med syskon till fängelse i högst ett år. Det kortare maxstraffet visar att lagstiftaren ser mildare på syskonincest än på incest mellan förälder och barn.

Det kan nämnas att det bara är hälften av EU-länderna som har kriminaliserat incest mellan syskon (med åberopande av de mänskliga rättigheterna), medan den andra hälften endast har civilrättsliga regler om att de inte får gifta sig.

Straffbestämmelsen avser endast samlag. Kriminaliseringen av samlag mellan vuxna personer har motiverats med socialetiska och arvsgenetiska skäl. Det är anmärkningsvärt att sexualbrottskommittén inte tog någon hänsyn till den sakkunniges i genetik, docent Jan Wahlström, slutsats att det inte finns skäl att med utgångspunkt från biologiska eller genetiska argument förbjuda incest. En kriminalisering av incest måste motiveras på något annat sätt. Kanske endast på grund av att många människor tycker att det är äckligt.

Undertecknad vid Machu Picchu 2015 efter en vidunderlig tågresa från Cusco till Agua Caliente och därefter buss och vandring.

Barbara Daly Baekeland

4 Kommentarer

 1. Carl Johan Rehbinder

  Som ytterligare ett exempel skulle man kunna använda ett homosexuellt syskonpar – där finns inte heller någon risk för graviditet. Hur skulle det bedömas?

  Svara
  • Björn Lundén

   Hej Calle! Javisst, bra synpunkt. Nu är det dock så att detta faller utanför straffbarheten, eftersom (märkligt nog) Brottsbalken 6 kap 7 § 2 st enligt förarbetena riktar in sig på heterosexuella samlag, traditionellt så det förslår. Mvh Björn

   Svara
 2. Tommy Hildorsson

  Om människor vill utforska och leka med sin sexualitet där samtliga parter är överens, oavsett åldrar, tycker inte jag att det finns några hinder överhuvudtaget. Det är väl när det finns risk för att bli gravid med familjemedlem som det måste stoppas eftersom det kan leda till missbildade foster. När man är liten och växer upp är man nyfiken på allt och varför skall man då inte få testa sig fram även då det gäller sexualiteten. Tycker att det har blivit allt för mycket hysch, hysch om just sexualiteten. Men dagens “nymoralister” vill ju få oss att inte ens säga negerboll, så man får förstå moralpredikanterna. För dom är kanske det snuskigt som dom fantiserar om men som dom inte själva dristar sig att delta i. På så sätt blir lagar och förordningar därefter.

  Svara
  • Björn Lundén

   Hej Tommy! Jo, så går det nog till när lagar och förordningar kommer till. Mvh Björn

   Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på mina blogginlägg

Om du prenumerar här nedan, så kommer du att få ett e-post meddelande när jag publicerar nya inlägg. Du kan när som helst välja att avregistrera dig.

Suscríbete a mis publicaciones de blog

Si susribes acá, vas a recibir un correo electrónico cuando publico cosas nuevas.