Hjärtstartare i samfällighetsförening

av | 31 oktober, 2023 | Övrigt | 0 Kommentarer

Jag deltog  i samfällighetsdagen digitalt, så det fanns ingen möjlighet för mig att ställa direkta frågor.

Den samfällighet som jag tillhör tog ett beslut på senaste årsstämman – enhälligt sådant – om att köpa in en hjärtstartare och sätta upp den på en central plats i området. Ännu så länge har inte styrelsen effektuerat beslutet utan håller på att ta in offerter från olika ställen.

Min fundering gäller om det är förenligt med samfällighetens stadgar och anläggningsbeslut att verkställa beslutet. Stadgarna är rent allmänt hållna – normalstadgar – och anläggningsbeslutet nämner givetvis inget om någon hjärtstartare. Har förstått att om det skulle vara aktuellt med att sätta upp laddstolpar i föreningens regi kräver det ett nytt anläggningsbeslut, men det kan väl knappast vara aktuellt för en hjärtstartare, eller…..?

Ingegerd

Inköp av en hjärtstartare, det är ju ett behjärtansvärt (haha) ändamål. Men om det inte ingår i anläggningsbeslutet, och till och med om det blir ett enhälligt beslut på föreningsstämman, så kan någon sur medlem ändå klaga på detta i efterhand, och föreslå att styrelsen blir skadeståndsskyldig. Jag har nu kollat priser på hjärtstartare och ser att de kostar typ 15.000 kr, så det är ju inget obetydligt belopp. Ett alternativ är att medlemmarna går ihop och samlar pengar till hjärtstartaren, så att inköpet inte hamnar på medlemmarnas uttaxering. Eller också litar man på att ingen är så dum efter att föreningsstämman fattat ett enhälligt beslut att den personen börjar bråka. Det beror lite på hur många delägarfastigheter det finns i samfälligheten. Är det relativt många blir ju beloppet per fastighet litet.

Björn Lundén

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på mina blogginlägg

Om du prenumerar här nedan, så kommer du att få ett e-post meddelande när jag publicerar nya inlägg. Du kan när som helst välja att avregistrera dig.

Suscríbete a mis publicaciones de blog

Si susribes acá, vas a recibir un correo electrónico cuando publico cosas nuevas.