BDSM i domstolsavgöranden

av | 22 april, 2024 | Filosofi | 0 Kommentarer

 

 

BDSM innebär sex med våldsinslag. Sådant som i andra sammanhang skulle ha varit brottsligt. Ibland får en domstol avgöra var gränsen ska gå.

En akronym

BDSM är en akronym för engelskans Bondage Disciplin/Dominans och Sadomasochism. Det förekommer både mellan personer som har haft ett långvarigt förhållande och mellan partner i ett tillfälligt sexuellt förhållande. Det bygger på att samtliga parter tycker om det som händer och att man är överens om tagen. Ett samtycke alltså, åtminstone ett outtalat sådant. En session kan omfatta två eller flera personer.

Det verkar som att personer som inte är intresserade av att delta i BDSM i det verkliga livet, ändå kan bli upphetsade av att se pornografi med BDSM-inslag.

Fetischism utan våldsinslag räknas inte som BDSM, exempelvis användning av blöjor eller att klä ut sig till barn.

Stoppord

Ofta har parterna som säkerhetsåtgärd kommit överens om ett förutbestämt stoppord som den andra parten måste respektera när den ena säger det. Det bör inte vara ”sluta” eller ”nej”, eftersom sådana ord är en del av själva akten av förnedring. Ett vanligt stoppord är ”röd” (som i trafikljuset). Då ska all aktivitet stoppas omedelbart. Man kan dessutom använda ”gul” för att visa att något börjar kännas på gränsen, men att leken inte behöver avbrytas helt.

Förhållandet till Brottsbalken (BrB)

Flera handlingar inom ramen för BDSM skulle kunna räknas som brott enligt Brottsbalken.

Att tillfoga någon smärta genom smisk, piskande, örfilar mm skulle kunna vara misshandel enligt  BrB 3:5. Möjligen också vållande till kroppsskada enligt BRB 3:8.

Att binda någon eller att sätta på någon handklovar skulle kunna vara olaga frihetsberövande enligt BrB 4:2.

Förolämpningar och hot kan inte vara ärekränkning enligt BrB 5. Det kan det dock vara om den ena parten spelar in akten i smyg och visar för andra människor. Men detta gäller alla former av sex.

Rape play, där en spelar våldtäktsman och den andra spelar offer kan, om reglerna följs, knappast vara våldtäkt enligt BrB 6:1

BrB 24:7 är intressant. Den handlar om straffrihet om gärningspersonen har fått samtycke av motparten. Dock kan man inte i Sverige med rättslig verkan ge sitt samtycke till att bli dödad.

Jag utgår här från att samtliga parter är vuxna, så brott som riktar sig mot barn, exempelvis våldtäkt mot barn, tar jag inte upp.

Åsikter för och emot BDSM

BDSM kan anses vara ett uttryck för sexuell frigörelse på motsvarande sätt som exempelvis samkönat sex. Sådant är bara positivt och inget för samhället (domstolarna) att lägga sig i. Parter som sökt sig till BDSM känner knappast ett behov av skydd från samhällets sida.

Å andra sidan kan BDSM betraktas som en normalisering av mäns våld mot kvinnor. Men de flesta kan nog se att det är en stor skillnad mellan dessa båda aktiviteter. Dessutom utgår ofta (men inte alltid) BDSM från patriarkala normer, dvs att det är mannen som är dominerande och kvinnan som är undergiven. Man ska dock vara medveten om att det finns rättsfall där båda parterna är män.

Samtycke

Framför allt när det gäller sexualbrott är samtycke viktigt. Ett uttryckligt samtycke krävs enligt BrB 6:1 för att en handling inte ska vara brottslig. Och så är det ofta i BDSM, och därför är handlingarna inte brottsliga. Samtycket upphör direkt om partnern säger stoppordet. Observera att om samtycke lämnas i början av eller innan akten kan samtycket upphöra när som helst därefter.

I många av rättsfallen är det just samtycket som är den springande punkten. Förövaren försvarar sig med att offret samtyckte, medan offret hävdar motsatsen.

Social adekvans

I juridiska sammanhang används begreppet social adekvans för att avgöra om ett beteende anses vara rimligt, och därmed inte straffbart, utifrån de normer och värderingar som finns i samhället.

Det inte straffbart att puckla på motståndaren i en boxningsmatch. En läkare får börja skära i en medvetslös patient om det behövs för att rädda livet på patienten. För aktiviteter inom en BDSM-lek kan social adekvans anses råda.

Kränkning

I ett tidigare inlägg i min blogg har jag diskuterat hur det är att bli kränkt.  Det som en vanlig människa skulle betrakta som ett kränkande beteende är ett vanligt inslag i BDSM. Men här fungerar kränkningen (förnedringen) snarare som en sexuell stimulans.

Rättsfall som visar hur domstolarna ser på BDSM

Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr B 2802-10

I det här så kallade Malmöfallet åtalades en man för misshandel under utövande av BDSM. Kvinnan var strax över 16 år gammal och kunde därför enligt domstolen juridiskt samtycka till det hon utsattes för. Mannen hävdade att kvinnan hade gett sitt samtycke och detta ville han bevisa genom att visa mejlkonversation, att hon hade kontaktat honom på grund av att han utövade BDSM och att hon efter händelsen fortsatte att söka kontakt.

Trots att mannen hade piskat henne med rotting, fäst krokodilklämmor i hennes bröst och slagit henne med en linjal ansåg hovrätten att detta inte var brottsligt, utan för att ge kvinnan sexuell njutning. Mannen frikändes. trots det relativt allvarliga våldet.

Södertörns tingsrätt mål nr B 5148-11

Mannen hade köpt sex av kvinnan och enligt honom hade de kommit överens om BDSM-sex. Domstolen accepterade hans påstående, trots att han hade gett henne en örfil som ett led i ett rollspel. Han hade dessutom lagt ett strypkoppel om kvinnans hals. Mannen frikändes alltså,  trots att man skulle kunna ifrågasätta om en ung kvinna som säljer sex kan ge ett giltigt samtycke.

Hovrätten för Övre Norrland mål nr 367-13

En kvinna fick ta emot minst 123 piskrapp med en träpinne. Därefter avled hon på grund av kvävning. Domstolen ansåg det inte uteslutet att kvinnan dött på grund av droger som hon hade tagit och inte på grund av strypsexet. Mannen frikändes därför från åtalet för vållande till annans död. Däremot dömdes han för misshandel på grund av slag med piska.

(Fakta hämtade från examensarbetet i straffrätt Ansvarsfrihet vid BDSM av Erik Berglund, för närvarande doktorand i rättsvetenskap)

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på mina blogginlägg

Om du prenumerar här nedan, så kommer du att få ett e-post meddelande när jag publicerar nya inlägg. Du kan när som helst välja att avregistrera dig.

Suscríbete a mis publicaciones de blog

Si susribes acá, vas a recibir un correo electrónico cuando publico cosas nuevas.