Skepticismen

av | 29 september, 2023 | Filosofi | 0 Kommentarer

Skepticismen är intressant filosofisk lära som utvecklats under ett par tusen år. I samband med att vi läste den här boken funderade vi över vad som är bäst, att använda uttrycket “före Kristus (f.Kr.)” eller “före vår tideräkning (f.v.t)”.

På svenska betyder skeptisk att vara åtminstone delvis negativ till något. Exempelvis kan man säga “jag är skeptisk till elbilar”. Men den korrekta innebörden är att man inte ska godta något rakt av, utan först efter ett visst övervägande. Detta är särskilt viktigt idag när det förekommer så mycket desinformation, nättroll och liknande.

Den första skeptikern anses vara Pyrrhon från Elis. Hans lära skrevs ner av Sextos Empeirikos på 100-talet e.Kr. Andra antika skeptiker är Arkesilaos och Karneades. Under medeltiden introducerades Gud som garant för att olika läror var riktiga. Men han (eller hon) kan ju faktiskt vara en bedragare. Augustinus och Johannes av Salisbury var filosofer som diskuterade skepticismen.

Nyare filosofer som har diskuterat skepticismen är Descartes, Hume och Wittgenstein.

Henrik Lagerlunds intressanta bok Skepticism, utgiven av förlaget Fri tanke, har varit vår lärobok. Översättningen från engelska har inte gjorts av den svenska författaren själv, utan av Manne Svensson. Märkligt. Det vore väl rätt enkelt att översätta sin egen text.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på mina blogginlägg

Om du prenumerar här nedan, så kommer du att få ett e-post meddelande när jag publicerar nya inlägg. Du kan när som helst välja att avregistrera dig.

Suscríbete a mis publicaciones de blog

Si susribes acá, vas a recibir un correo electrónico cuando publico cosas nuevas.