Beneficium i konkurs

av | 12 juni, 2021 | Skatt, Ekonomi och Juridik | 0 Kommentarer

Beneficium från latinets bene (god) och ficium (hur något är)

Beneficium är de nödvändiga tillgångar som konkursgäldenären får behålla i en konkurs för sin egen och familjens behov och som det skulle vara stötande att ta ifrån gäldenären. Främst är det personliga tillgångar.

Eftersom en juridisk person, exempelvis ett aktiebolag, inte kan äga några personliga tillgångar gäller bestämmelserna om beneficium endast när en fysisk person (människa) försätts i konkurs.

Bestämmelserna om beneficium finns i 5 kapitlet i utsökningsbalken (1981:774).

Bra bok om obestånd

Obeståndsfrågor intresserar mig. Därför har jag skrivit boken Obestånd, utgiven av Björn Lundén AB. Den handlar om

  • Konkurs i enskild firma
  • Konkurs i aktiebolag
  • Företagskonstruktion
  • F-skuldsanering

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Prenumerera på mina blogginlägg

Om du prenumerar här nedan, så kommer du att få ett e-post meddelande när jag publicerar nya inlägg. Du kan när som helst välja att avregistrera dig.