Negativa servitut

av | 11 maj, 2021 | Skatt, Ekonomi och Juridik | 2 Kommentarer

Begränsat nyttjande

Ett servitut är en form av begränsat nyttjande av en annan fastighet. Servitutet gäller mellan fastigheter, inte mellan fastigheternas ägare. Servitutsavtalet ska upprättas skriftligen, antingen som en frivillig ­överenskommelse eller genom Lantmäteriet.

Tjänande och härskande fastigheter

Fastigheterna som ingår i servitutsförhållandet kallas

 • tjänande fastighet (fastigheten som har belastningen)
 • härskande fastighet (fastigheten som har rättigheten).

Nytta för den härskande fastigheten

Ett servitut ska vara till nytta för den härskande fastigheten, oavsett vem som i framtiden kommer att äga eller bruka den. Det får alltså inte enbart vara den nuvarande ägarens personliga önskemål som styr.

Nyttan för den härskande fastigheten ska alltid sättas i relation till skadan för den tjänande. Ett servitut ska alltid leda till en totalt sett effektivare och rationellare användning för de båda fastigheterna.

Exempel på servitut

Exempel på servitut är rätten att

1.      gräva ner och använda en vattenledning på någon annans tomt

2.      använda någon annans väg

3.      ta vatten från grannens brunn

4.      använda en brygga, ledning, badstrand, parkeringsplats eller något annat på den tjänande fastigheten

5.      ta ved i någon annans skog

6.      ta sig fram över tomtmark där ingen väg finns.

7.      rätt för den härskande fastighetens ägare att kräva att den tjänande fastighetens ägare avstår från något han eller hon annars skulle ha rätt till (det kan handla om rätt att hindra ett husbygge eller att låta träd växa över en viss höjd på den tjänande fastigheten).

Exemplen 1–6 är positiva servitut. Det är den vanligaste formen. Exempel 7 är ett negativt servitut. Det är inte lika vanligt, och det är detta jag beskriver i filmen.

2 Kommentarer

 1. Eva Björk

  Om ett vägservitut finns men sen gör de som har servitut en egen väg till sina fastigheter vad gäller för servitutet. Har de fortfarande nyttjande rätt av vägen som går mellan husen på den belastande fastigheten ? Om så är fallet är de skyldiga vara med och betala iordningställande av servitutvägen ? Mvh Eva

  Svara
  • Björn Lundén

   Hej Eva!
   I ett sådant här fall har ju den härskande fastigheten ingen nytta av servitutet längre, och man bör ansöka hos Lantmäteriet om att servitutet upphör. Så brukar man göra. Även ägaren till den härskande fastigheten kan vända sig till Lantmäteriet och med hänvisning till att ändrade förhållanden (att den härskande fastigheten numera har en egen väg) gör att servitutet är obehövligt och att det därför ska upphöra.
   Om servitutet kvarstår är frågan om underhållsskyldighet beroende på vad som står i servitutsavtalet eller fastighetsbildningsdokumentet. Oftast reglerar man bara rätt att ta väg, men ingen skyldighet. Du bör begära utdrag från fastighetsdata.

   Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på mina blogginlägg

Om du prenumerar här nedan, så kommer du att få ett e-post meddelande när jag publicerar nya inlägg. Du kan när som helst välja att avregistrera dig.

Suscríbete a mis publicaciones de blog

Si susribes acá, vas a recibir un correo electrónico cuando publico cosas nuevas.