Bakarv ger oönskade effekter

av | 28 maj, 2021 | Skatt, Ekonomi och Juridik | 2 Kommentarer

Främmande fågel

Bakarv är en främmande fågel i arvsordningen.

Det kan ge oväntade och oönskade effekter och ärvdabalken har inte anpassats för att undvika dessa. Detta berättar jag om i videon.

Ärvdabalken (1958:637)

I ärvdabalken finns paragrafer som reglerar det jag pratar om i videon.

2 kap. Om skyldemans arvsrätt

1 §  Närmaste arvingar på grund av skyldskap äro arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar).

Arvlåtarens barn taga lika lott. Är barn dött, skola dess avkomlingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika lott.

2 §  Finns det inga bröstarvingar, tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet.

Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott. Finns det inga syskon eller avkomlingar till dem, men lever någon av arvlåtarens föräldrar, tar den föräldern hela arvet.

Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon eller deras avkomlingar del i lott, som skulle ha tillfallit deras förälder. Finns det inga helsyskon, och är båda föräldrarna döda, tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet. I ett avlidet halvsyskons ställe träder dess avkomlingar

 

En situation där ett orimligt resultat av den legala arvsordningen har uppstått är arvfallet efter morden i Dalby år 2014. En man dödade då sin fru och deras gemensamma dotter, och på grund av att modern avled först ärvde mördarens föräldrar hälften av barnets egendom som till största del bestod av arvet efter modern.

Detta på grund av bakarv samt bestämmelsen i ärvdabalken 15 kap 1 § där det står: Den som genom brott uppsåtligen har dödat någon får inte ta arv eller testamente efter denne. 

Testamentshandboken

I min bok Testamentshandboken kan du läsa om hur du upprättar ditt testamente på bästa sätt.

testamentshandboken-bjorn-lunden

2 Kommentarer

 1. Bitten Jonsson

  Intressant, får se över mitt testamente igen

  Svara
  • Björn Lundén

   Ja, ett testamente bör ses över då och då. Om man vill ändra något så råder jag till att göra ett helt nytt testamente istället för att endast göra ett tillägg. Se till att den nya testamentet upplyser om att det gamla testamentet inte längre ska gälla.

   Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på mina blogginlägg

Om du prenumerar här nedan, så kommer du att få ett e-post meddelande när jag publicerar nya inlägg. Du kan när som helst välja att avregistrera dig.

Suscríbete a mis publicaciones de blog

Si susribes acá, vas a recibir un correo electrónico cuando publico cosas nuevas.